KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE ODBIORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH DLA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 

Wykonujemy:

1.       Weryfikację stanu technicznego wózka

2.       Przygotowanie wózków do odbioru

3.       Kompletowanie dokumentacji

4.       Odbiory UDT u Klienta lub w naszym serwisie

5.       Przeglądy konserwatorskie przeprowadzane przez uprawnionych konserwatorów 

 

Art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz.676) oraz rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające z dniem 3 lutego 2003 roku zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji wózków widłowych nakładają na użytkowników wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia obowiązek objęcia ich dozorem technicznym.  

Obowiązki ciążące na użytkowniku/właścicielu wózków widłowych:

1.       Zgłoszenie do UDT wszystkich użytkowanych wózków widłowych.

2.       Dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej osobno do każdego posiadanego wózka.

3.       Utrzymywanie dobrego stanu technicznego wózka pozwalającego na jego bezpieczną eksploatację.

4.       Założenie Książki Konserwacji do każdego posiadanego wózka.

5.       Wykonywanie przeglądów konserwatorskich przez uprawnionego konserwatora.